December 6, 2023

Spartak Moscow vs Nizhny Novgorod